Kar Amacı Gütmeyen Blog

Bilişim Suçları ?

bilişim suçları
{ Merhaba ayarsec. takipçileri, bugün bana sorulan bu soruyu genel olarak burada aktarayım.
Nedir bu bilişim suçları ? Bana birşey olmaz diyenlerden misiniz ?
Yoksa ben suç işlemiyorum mu diyorsunuz ?
Öncelikle Dijital ortamda izinsiz girilen herşey suçtur, girilen bir veritabanı veya login olunan bir client hesabı ve birçok şey.
Herkes şunlara güveniyor proxy & vpn kullanmak gibi
ama aslında hiçbir bok yapmıyor desek daha doğru olur.
Neden ? Açıklayalım; Şimdi arkadaşlarım emniyetin yarım saatlik araştırmasıyla yaşadığınız semte babanızın ananızın adına kadar bulunur VPN sizi kurtarmaz (şimdi niye ki diyorsunuz) MAC adresleriniz ne durumda ? yoksa onudamı change ettim sanıyorsunuz ? farzedin ki ettiniz diyelim iletişim hesaplarınız ? 
skype, facebook ? hepsinde en başından beri buna dikkat ettiniz mi gerçekten ?
ha bir cevap alayım ?
veyahut Log tutan VPN leremi götü dayıyorsunuz ? 😝
Şimdi diyorsunuz (  Ne bok yemeye bu işlerle uğraşıyorum ) diye
Adli bilişim yazılımları sizin kripto dediğiniz şeyleri çözmek ve raporlamak için var misal;
 SANS Investigate Forensic, Access Data FTK İmager Forensic Toolkit,CAINE,DEFT,Prodiscover 
gibi yüzlerce araçlar kullanılır

 Ve İnternet Sağlayıcınız sizin işlem dökümünü EGM'ye EGM'de Savcılığa yollar bu işlemler uzun sürer,
 HDD 'iniz ve telefonunuz bu durumda el konulabilir (incelenir.)
Bugün işlediğiniz vukuatta öteki gün hani bana birşey olmadı dersiniz
bu işlemler 40 ila 80 gün sürebilir  veya dahada fazla,
Unutmayın tek pezevenk siz değilsiniz, Sizden başka insanlarda boklar yiyor.
Bir diğer konu; Takipsizlik kararı, ifadeden sonra veyahut delil yetersizliğinde.
(Index atıp ülkeyi kurtardığını sananlar ve hakaret olaylarında genellikle bu olur. )
Bu arada bilmem ne "hackteam" diye site açıp birde uyarı veriyorsunuz ya hani
Çok zekisiniz ki site açmışsınız 😵 Umarım mesaj alınmıştır.
Kimse gizliliğine güvenmesin diyorum.
Kuyumcu,marangoz, osuruk sitelerine uyarı atıp "admin açığı kapat "demekle olmuyor o işler bide bunlara türk bayrağı dikerler falan oralara girmeyeyim 😍😭
ve o göt denen şey sizi herzaman kurtaramayabilir diyerek cümlemi noktalıyorum. }


MADDE 243. – (1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir.
Ayarsec takipçileri maddenin bu fıkrasında şair diyorki ;bilişim sisteminin her alanına yetkisiz olarak her ne suretle olursa olsun girmeyi ve girdikten sonra orada kalmayı suç olarak saymakla birlikte, bilişim sisteminde her hangi bir zarar verilmese bile, değiştirilmese veya yetkisiz olarak girişi yapılan bilişim sisteminin çalışması engellenip, bozulmasa bile suç saymıştır. 

MADDE 244. – (1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
MADDE 244. – (2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
MADDE 245. – (1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ve adlî para cezası ile cezalandırılır.
MADDE 124. – (1) Kişiler arasındaki haberleşmenin hukuka aykırı olarak engellenmesi halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.
MADDE 124. – (2) Kamu kurumları arasındaki haberleşmeyi hukuka aykırı olarak engelleyen kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

MADDE 124. – (3) Her türlü basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı bir şekilde engellenmesi halinde, ikinci fıkra hükmüne göre cezaya hükmolunur.
MADDE 125. – (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.
MADDE 125. – (2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

MADDE 125. – (4) Ceza, hakaretin alenen işlenmesi halinde, altıda biri; basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde, üçte biri oranında artırılır.

~ Hedef 2040 Yaşlı Bir Morrruk Olana Kadar Buradayım ~